ฮือฮา!! ถ่ายภาพติดมนุษย์ต่างดาว สูง 250 ซม. จากไต้หวัน
เรื่องนี้เป็นที่ ฮือฮา ในไต้หวัน เมื่ออาทิยต์ก่อน มีภาพถ่ายติดอะไรบางอย่างรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ต่างดาว ใกล้กับทะเลสาบ Jiaming ที่เมือง ไททัง
รูปร่างส่วนหัวคล้ายกับตั๊กแตนตำข้าวและมองตรงไปที่คนถ่ายภาพ ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่ามันเป็นภาพจริงและสูงประมาณ 250 ซม. 


ชาวบ้านไททัง เชื่อว่า ทะเลสาบกลมเล็กๆ เป็นประตูทางเข้าไปยังฐานทัพใหญ่ใต้ทะเลสาบ
และพวกเขายังเขื่อว่า พิระมิดคือเครื่องมือที่ใช้สื่อสารกับมุนษย์ต่างดาว

ชมคลิป