ufo แสงในนิวซีแลนด์, 25 มกราคม 2013


ufo แสงในนิวซีแลนด์, 25 มกราคม 2013
วัตถุทั้งหมดในท้องฟ้าจับ 2013/01/25
วัตถุแรกที่ถูกจับในช่วงเวลากลางวันจะเหนือ น. 05:45
สองทุ่มใต้ 09:45
3 กล้องที่ใช้ Panasonic HDC-HS9 ทำให้หนึ่งฝีมือของ nada กับศีล FS36 & p กล้องวงจรปิด 550 ซัมซุง